باغچه زندگی   

مهربانم ;

آن زمان که باغچه خشکیده زندگیم  اسیر دستان سرد زمستان بود،دستهای پر حرارت تو به قلبم گرمایی داد ، گرمایی از جنس عشق ،محبت ،فداکاری ،گذشت...

حال باغچه زندگیم پر گل و زیباست و این جز به خاطر تو نیست مهربانم !

سپاسگذارم زیباترین گل زندگیم.

باغچه زندگی

لینک
پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٥ - plus

   دریا   

وقتی توی چشمهای مهربون و قشنگت نگاه می کنم ،مثل این می مونه که به آسمان هفتم پرواز کرده ام و خدا تمام زیبایی هایش را به تماشا گذاشته است.انگار آسمان گل ستاره هاش و سبد سبد از توی نگاه ِ تو چیده .

وقتی که دستهای گرمت رو توی دستام می گیرم ،مثل این ِ که خورشید و با تمام وجودم لمس می کنم .

وقتی حرفهای دلنشین ِ تو را میشنوم گویی خوش آواز ترین پرندگان در گوشم ترانه سر می دهند.

و

وقتیکه من و توی آغوشت می گیری ،حس می کنم ماهی کوچکی هستم در قلب دریایی بزرگ،دریای بزرگی که دلش آبی و پاکِ، دریایی که آروم و مهربون ِ و ...

و تو خود عشقی ای مهربان ترینم .

دل دریایی

لینک
چهارشنبه ۸ آذر ،۱۳۸٥ - plus