هیچ وقت فکر نمی کردم به این زودی و به این راحتی بخوای اسمم و از توی زندگیت پاک کنی!!!

شوکه شدم،امًا خوب حداقل تکلیفم معلوم شد.

خداحافظ یار مهربان

سلام تنهایی

شاید از این پس زنده بودنم با شک باشه نه به خاطر تو بلکه به خاطر امیدی که داشتم حالا شاید با کوچکترین تلنگری بشکنم و خرد بشم،حالا سحر بلوری شده...شیشه ترک خورده به دردی نمی خوره نه؟!!!

تنها ...تنها...تنها...

سلام به روحِ تنهای تنها

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

حالا شدم یه نقطه مثل همون هایی که تو برام گذاشتی ،یه روزی هم بالاخره از روی صفحه پاک میشم.

لینک
سه‌شنبه ٥ دی ،۱۳۸٥ - plus