باغچه زندگی   

مهربانم ;

آن زمان که باغچه خشکیده زندگیم  اسیر دستان سرد زمستان بود،دستهای پر حرارت تو به قلبم گرمایی داد ، گرمایی از جنس عشق ،محبت ،فداکاری ،گذشت...

حال باغچه زندگیم پر گل و زیباست و این جز به خاطر تو نیست مهربانم !

سپاسگذارم زیباترین گل زندگیم.

باغچه زندگی

لینک
پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٥ - plus