عشقِ من کجاست؟!   

هر چی سعی می کنم بنویسم نمی تونم...

همیشه اینجور مواقع توی دلم آروز می کنم کاش یه پرینتر وجود داشت و همه ذهنم و می خوند و بیرون میداد. 

حس عجیب و غریبی دارم این روزها...نمی تونم نه حرف بزنم نه بنویسم و نه...

فقط دارم به این جمله فکر می کنم و غصه می خورم:

پیوند عشق حقیقی حتی به مرگ گسیخته نمی شود چه رسد به دوری!    (ولتر)آیا من هم عشق حقیقی دارم که از من گسیخته نشه؟!عشق ِ من کجاست؟!  

  

و د رآخر

عشقت را نصیب کسی کن که لایق آن باشد، نه تشنه آن ،زیرا هر تشنه ای روزی سیراب می شود   شکسپیر

لینک
دوشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٥ - plus