عشقِ من کجاست؟!

هر چی سعی می کنم بنویسم نمی تونم...14.gif

همیشه اینجور مواقع توی دلم آروز می کنم کاش یه پرینتر وجود داشت و همه ذهنم و می خوند و بیرون میداد.39.gif 

حس عجیب و غریبی دارم این روزها...نمی تونم نه حرف بزنم نه بنویسم و نه...

فقط دارم به این جمله فکر می کنم و غصه می خورم:20.gif

پیوند عشق حقیقی حتی به مرگ گسیخته نمی شود چه رسد به دوری!    (ولتر)آیا من هم عشق حقیقی دارم که از من گسیخته نشه؟!عشق ِ من کجاست؟! 07.gif 

  

و د رآخر

عشقت را نصیب کسی کن که لایق آن باشد، نه تشنه آن ،زیرا هر تشنه ای روزی سیراب می شود   شکسپیر

kiss.jpg?uniq=hyie1h

/ 0 نظر / 9 بازدید