آینه

گفتم :می خوام مثل آینه بشم برات!

گفت :اگه آینه من بشی دنیا بهشت میشه

گفتم :میشم مثل خودت

گفت :محشر میشه باز هم بهشت میشه

.

.

.

.

آینه شدم،من و با خودخواهی هاش شکست .

حالا اون هزاران تکه آینه شکسته از من داره!

امّا چه بسا بهشت او دوزخی بیش نبود.

/ 3 نظر / 12 بازدید
فرشاد مثبت+

حالا اون تيکه تيکه های شيشه - حسابی دست و پای آدم رو می بره ... هيچ چيزی نمی تونم بگم بجز اينکه جبران می کنم ...

فرشاد مثبت+

سحر ، سحر ،‌ سحر ، سحر ،‌ سحر ، سحر ،‌ سحر ، سحر ،‌ سحر ، سحر ،‌ سحر ، سحر ،‌ ... كاشكي باور مي كردي ،‌ كاشكي مي تونستم آرومت كنم ... كاشكي به حرف دلم گوش مي كردي ... از اين فضاي لعنتي ِ آزاد ِ اينترنتي متنفرم ! چون نمي تونم خود واقعي ام باشم ... اينجا منو دوباره به شخصيت مخفي و پيچيدهء اينترنتي پرتابم مي كنه ... كاشكي اين ها رو مي شنيدي ... كاشكي مي تونستم خودم باشم ...

رهگذر تنها

salam khobi aziz webloge jalebi dari omidvaram ke hamishe movaffagh bash manam khoshhal misham age biyai va nazar bedi khob ta didare bad ya hagh i