نوروز و آيين نوروزی

پیدایش نوروز

نوروز جاودان از پس هزاره ها فرا می رسد و جهان ایرانی را دگرگون می کند.غبار از خان و مان و دل و جان برگرفته می شود.خانه و کاشانه و رخت و جامه،نو می شود.سبزه ها سبز می شوند. جوانه ها و شکوفه های سرتا پای درختان را می آرایند.سفره های هفت سین گسترده می شود و سال نو آغاز می شود.

ایرانی به دید و بازدید دوست و آشنا و خویشاوند می رود.نوروز را شادباش می گوید ،دیدار تازه می کند و عیدی میگیرد.شهر و کشور آکنده از شادی می شود.

"نوروز "را بسیاری از دانایان گیتی با شکوه ترین جشن جهان نامیده اند.پیشینه ی آن کهن تر از تاریخ است .تنها سنّ اسطوره به آن قد می دهد.

fd3e.jpg?phMlZAGBhS.Y1C8Cc2bc.jpg?phMlZAGBaqf3K0Om

نوروز بزرگترین جشن ایرانیان و بزرگترین عید ملی مردم سرزمین پهناور ایران است .از آغاز زندگی آریاها دراین سرزمین اهورایی ،نوروز همیشه حتی در ناخوشی هاو نا بسامانی ها همراه مردم و سبب شادی ،سر زندگی و امید بوده است.اکنون نیز آیینی است روشن و پویا برای تمامی گستره فرهنگی ایران بزرگ و به یک زبان جشنی است جهانی،از برای مردمان هفت کشور زمین.

ایریانیان در دوره جمشید آسمان را نیایش می کردند،چرا که همه خوبی ها را از آسمان می پنداشتند.نیایش آسمان سبب شد تا پی برند زمان آمده خورشید در نخستین روز بهار برابر می شود با یکی شدن روز و شب و آن روز را "روز نو" می نامیدند.

به جمشید بر گوهر افشاندند

                                               مر آن روز را روز نو خواندند

طبیعت پس از گذران دوره ای سرد ، با آغاز بهار دوباره زنده و یا به دیگر سخن باز آفریده می شود.انسان نیز با این نو شدن ،به همراه طبیعت به جنبش بر می خیزد و هر سال این باور زنده می کند زندگان را و امیدی تازه می نهد در دلشان.

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

                                       عالم پیردگر باره جوان خواهد شد     

ویژگی نوروز در آسودگی و آرامش تن و جان آدمی است،که باید همراه طبیعت تازه شود.هیچ رنج و دشواری در این روزها شایسته و روا نیست.

آیین نوروزی:

  

رسم و باوري کهن است که همهً اعضاي خانواده در موقع سالتحويل ( لحظهً ورود   خورشيد  به   برج حمل ) در خانه و کاشانه خود در کنار سفره هفت سينگرد آيند.  در سفره سفيد رنگ هفت سين، از جمله، هفت رويـيدني خوراکي است که با حرف " س " آغاز مي شود، و نماد و شگوني بر فراواني رويـيدني ها و فراورده هاي کشاورزياست - چون سيب، سبزه، سنجد، سماق، سير، سرکه، سمنو و مانند اين ها- ميگذارند. افزون بر آن آينه، شمع، ظرفي شير، ظرفي آب که نارنج در آن است، تخم مرغ رنگکرده، تخم مرغي روي آينه، ماهي قرمز، نان، سبزي، گلاب، گل، سنبل، سکه و کتاب ديني ( مسلمانان قرآن و زردشتيان اوستا و ... ) نيز زينت بخش سفرهً هفت سين است. اين سفرهدر بيشتر خانه ها تا روز سيزده گسترده است .

 

   کاشتن سبزه

  خانه تکانی

سفره هفت سین

گفته می شود  در زمان ساسانیان ،بشقاب های نقش دار بسیار زیبایی رااز سرزمین چین به ایران آورده اند که به تدریج به نام آن سرزمین "چینی "نام گرفته و این واژه بعدها به "سینی " دگرگون شد.در جشن نوروز آن روزگاران ،میوه ها و شیرینی ها و خوراکی های دیگر را درهفت عدد از این سینی ها می چیدند و بر سفره ی نوروزی می نهادند  که آن را "هفت چینی" یا "هفت سینی " می گفتندو گمان می رود که از آغاز شده چهارم یا پنجک هجری به "هفت سین " تبدیل شده باشد.

  پوشیدن لباس نو

دید و بازدید نوروزی یا عید دیدنی 

سيزده بدر

و در پایان...

 وقتي دعاي تحويل سال را مي خوانيم از ناشناختني تغيير را طلب مي كنيم .از او مي خواهيم به ما ‌آرامش ببخشد ،اراده مي كنيم تا سال جديد را با عشق آ‌غاز كنيم .
3743 سال پيش در ششمين روز فروردين ماه ،پيامبر ايراني زرتشت (ع) پا به دنيا نهاد .آن گاه در 20 سالگي تنهايي را برگزيد و پس از ده سال الهام گرفتن از طبيعت از سوي خداوند به پيامبري برگزيده شد.او پيام آور مهر و يكرنگي بود.
بدون ترديد ايرانيان باستان خوش سليقه ترين مردمان جهانند .آنها با زيباترين فصل خداوند سال نو ر آغاز مي كنند و اين يعني با دگرگوني فصل به استقبال تغيير مي روند .زرتشت بزرگ ،فضاي آيين جديدش را بر سه ركن استوار كرد :گفتار نيك ،پندار نيك ،كردار نيك.
و بدون ترديد اگر اين سه پيام را گوش جان كنيم زندگي مان به سوي بهترين ها تغيير خواهد يافت .سحر مثبت تولد اين سفير عشق را به همه يكتا پرستان جهان تبريك مي گويد .با تشکر از :

هفته نامه  "اَمُرداد" 

 دکتر محمد روح الامینی

گروه روزنه

"طلیعه زرین فروردین و حلول نوروز راصمیمانه شادباش می گویم"

نوروز 86 مبارک باد


 

/ 0 نظر / 13 بازدید