همين الان...درهمين لحظه...

1178n02.gif?uniq=hytyf6همين الان.......در همين لحظه...1178n02.gif?uniq=hytyf6

+ يک نفر به در فکرشماست

+يک نفر نگران شماست

+يک نفر دلش براي شما تنگ شده

+يک نفر مي خواهد با شما حرف بزند.

+يک نفر مي خواهد که با شما باشد.

+يک نفر آرزو داره تا شما مشکلي نداشته باشيد.

+يک نفر اميد به پشتوانه شما و حمايت شما دارد.

1178n02.gif?uniq=hytyf6همين الان.......در همين لحظه...1178n02.gif?uniq=hytyf6

+یک نفر...

+یک جایی

تمام رویاهاش لبخند توست و زمانی که به تو فکر میکنه احساس می کنه که زندگی واقعاً با ارزشه

پس هر گاه احساس تنهایی کردیاین حقیقت رو به خاطر داشته باش

یک نفر..

یک جایی

درحال فکر کردن به توست.

 نکته:هیچ کس در هیچ حالی به من فکر نمی کنه

+ من رویای هیچ کسی نیستم

+من تنهای تنهام

set53logo.jpg?uniq=hytyj0

/ 0 نظر / 9 بازدید