دریا

وقتی توی چشمهای مهربون و قشنگت نگاه می کنم ،مثل این می مونه که به آسمان هفتم پرواز کرده ام و خدا تمام زیبایی هایش را به تماشا گذاشته است.انگار آسمان گل ستاره هاش و سبد سبد از توی نگاه ِ تو چیده .

وقتی که دستهای گرمت رو توی دستام می گیرم ،مثل این ِ که خورشید و با تمام وجودم لمس می کنم .

وقتی حرفهای دلنشین ِ تو را میشنوم گویی خوش آواز ترین پرندگان در گوشم ترانه سر می دهند.

و

وقتیکه من و توی آغوشت می گیری ،حس می کنم ماهی کوچکی هستم در قلب دریایی بزرگ،دریای بزرگی که دلش آبی و پاکِ، دریایی که آروم و مهربون ِ و ...

و تو خود عشقی ای مهربان ترینم .49.gif

دل دریایی

/ 0 نظر / 6 بازدید