عشق چيست؟

آیا می دانید عشق چیست؟

عشق مغناطیسی است که ما را به مبدأ خود جذب می کند.آنان که از خود عشق ساطع می کنند با عشق زندگی می کنند و با عشق نیز نفس می کشند،دیگران را به سمت خود می کشانند.

عشق یگانه منبع نیرو و قدرت واقعی شماست.هر چه عشق و شور زندگی بیشتری از خود ابراز کنید برای دیگران نیز بیشتر مقاومت ناپذیر خواهید شد و آنها دیگر نخواهند توانست شما را نادیده بگیرند.

عشق از آنجا که با معشوق پیوند می خورید آغاز می گردد و تا رقص روح هایتان امتداد می یابد.هنگامی که جان هایتان یکی می شوند ،آنگاه با تمامی وجود عشق خواهید ورزید.

دیگر چیزی میان شما نیست تا از جنس عشق نباشد.همانا این پیوندی مقدس است.همان شور شعف،وجد و شادمانی واقعی است .

عشق به مراتب بزرگتر و فراتر از جاذبه ء فیزیکی و جسمانی ای است که نسبت به شخص دیگری در خود احساس میکنیم.عشق حتی به مراتب فراتر از ایمان به آرمان و غایتی برتر یا علاقه و شور و اشتیاق نسبت به روابط ،کار یا خانواده است.عشق ویژگی یا کیفیت نیست که بخواهیم آن را به چنگ آوریم یا آرزویش را داشته باشیم.عشق منبعی درونی است از انرژی که بسیار نیز قوی و نیرومند است در عین حال که بسیار نیز خیر خواه و مهربان است آنچنان که اگر به آن اجازه دهید تا در زندگی شما جریان یابد هر تجربه و برخورد شما را با سر زندگی ،اعجاز و معنا و مفهوم سرشار می سازد،با این تعریف عشق و شور ِ زندگی حالتی از بودن است که در آن حالت در لحظه لحظه ء زندگی روزانه ء خود با تمام وجود حضور پیدا می کنید.

kiss15.jpg

عشق ،

دریچه ای است  که زندگی و زیباترین و گرانبهاترین گنجینه های آن را بر روی ما می گشاید.زندگی با عشق مستلزم جرأت و شهامت و تهور روحی بزرگی است.

                                                                         از کتاب عشق و شور زندگی

 

43q22zc.jpg

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
فرشاد مثبت

اين مغناطيس که نوشته بودی رو خيلی خوب فهميدم! برعکس درس مغناطيس تو دانشگاه که هيچی نميشه فهميد .... آفرين به تو که انقدر خوب تلاش می کنی و پشتکار داری و مطالب قشنگ قشنگ می نويسی ... ادامه بده