حرف گوش نکن

توي این چند روز فقط به این فکرمیکردم که چه خوبه بعضی وقتها حرف گوش نمی کنم!

این چند روز فشار زیادی به من اومد اما بالاخره گذشت و تمام شد.

اما به چه قیمتی تمام شد،خدا می دونه.می دونم فقط یه چند روزی قربون صدقه و دوستت دارمه بعد دوباره فراموش میشه کارهام و ارزشش.می دونم بودنم ،دوست داشتنم ،عشقم هیچ فایده ای نداره،باز دوستم نداره...

من اگه کاری کردم فقط به خاطر عشق پاکم بود و بس.نه به خاطر گدایی عشق ،نه جلب محبت،نه له له شو...

فقط همین و بس.

¤ بگذار سر به سینه ام ،تا که بشنوی،

شوق اشتیاق ِ دلی دردمند را ¤

/ 0 نظر / 8 بازدید